Paziņojums par konkursa norises termiņa pagarinājumu

Paziņojums par konkursa norises termiņa pagarinājumu

PAZIŅOJUMS Par konkursa norises termiņa pagarinājumu “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā” Visiem ieinteresētajiem pretendentiem. Pamatojoties uz Metu konkursa priekšmeta augsto kultūrvēsturisko un pilsētvides vērtību , kā arī Metu konkursa Pretendentu pieprasījumu pēc papildus laika kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai, Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu